Hersenen

De hersenen vormen samen met het ruggenmerg het centrale zenuwstelsel.

Het cerebellum (=kleine hersenen) liggen in de achterste schedelgroeve.
Het cerebrum (=de grote hersenen) bestaat uit een linker en rechter hemisfeer. De twee hemisferen worden verder onderverdeeld in vier kwabben: frontale kwab, pariëtale kwab, temporale kwab en de occipitale kwab.

CollegeCThersenen_fig4_hersenkwabben_anatomie


Klik rechts in het scherm op CT hersenen bloeding om te starten met het college.